Vad är Lewy Body demens

Lewy Body demens sjukdom
En progressiv hjärn sjukdom och den näst vanligaste orsaken till neurodegenerativa demens efter Alzheimers sjukdom. Lewy body demens är en "spektrumet oordning," vilket innebär att det kan uppstå enbart eller i kombination med Parkinsons sjukdom eller samexistera med Alzheimers sjukdom.
LEWY BODY DEMENS ÄR INTE EN SÄLLSYNT SJUKDOM…
Den svarar för upp till 20% av demens fall i USA – det är upp till 1,3 miljoner fall i USA ensamt, med endast 30-50 procent av LDB fall som korrekt diagnostiseras även i demens centers.
TIDIGT OCH KORREKT DIAGNOS ÄR VIKTIGA PÅ GRUND AV…
Antipsykotiska läkemedel kan orsaka extrema biverkningar för dem med LDB. Kolinesteras inhibitorer kan förbättra vaksamhet och kognition och eventuellt minska hallucinationer och beteendemässiga symtom.
Lewy kroppen dementias (ldb) inkluderar:
-Parkinsons sjukdom demens (PDD)
-demens med Lewy organ (DLB)
Poster i fetstil ingår i DLB diagnostiska kriterier:
———————————————
Demens symptom specifika för Lewy body demens:
-Fluktuerande kognition
-Neuroleptiskt känslighet
LDB symptom som liknar Alzheimer:
-Progressiva minnesförlust
-Ändringar av stämningen och beteende
-Minskade dom och insikt
-Förlust av initiativ
-Förvirring re: tid och plats
-Problem med språket och aktiviteter
Demens symptom som liknar Parkinson:
– Extrapyramidala tecken
– Muskel styvhet och stelhet
– Mycket långsamma rörelser, fryst hållning
– Balansera svårigheter, lägger gång
– Darrningar
– Framåtlutande kroppsställning
– Tomt ansiktsuttryck
– Svårigheter att svälja, svag röst
– Restless leg syndrome
– Upprepade falls, svimningar, Myoklonier
Ytterligare symtom som är typiska för Lewy body demens:
– Visuella hallucinationer (även lukt, ljud, smak, touch)
– Transient/oförklarliga svar
– Vanföreställningar, humörsvängningar
– Illusioner
– Visuospatial nedskrivningar (djup perception, objektorientering)
– Sov störningar, såsom agerar ut levande mardrömmar och drömmar
– Autonoma dysfunktion (blodtryck fluktuationer, förstoppning, inkontinens, sexuell dysfunktion)
Källa: Marilyn Electronics Blog: What is Lewy Body Dementia?

Besök gärna denna sida:  http://www.lbda.org/

Dementia with Lewy bodies

Lewy body demens (LBD) benämns på engelska "Dementia with Lewy bodies".


Lewy body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den patologiska (sjukliga) förändring som kallas Lewy body i snart 100 år. En "Lewy body" (på svenska Lewy kropp) kan bara ses i mikroskop efter döden och det är bland annat kännetecknet på Parkinsons sjukdom. När man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom hos en patient i levande livet ingår det som en förutsättning att patienten inte får uppvisa några tecken på demens, som t.ex minnesstörning, dysfasi (språksvårigheter), dyspraxi (praktiska svårigheter), dysgnosi (svårigheter med igenkänning).

Vid LBD är dock inte minnesstörningen alltid det symtom som dominerar sjukdomsbilden utan istället bland annat svårigheter att uppfatta tredimensionella aspekter och mental förlångsamning. Två av de 3 huvudkriterierna parkinsonism, synhallucinationer och fluktuationer ska finnas. Ett antal andra symtom kan också stödja diagnosen såsom psykotiska symtom (vanföreställningar, hörsel hallucinationer), fall, medvetanderubbningar och inte minst en uttalad överkänslighet för vanliga neuroleptika (antipsykotiska läkemedel). Senare års forskning talar också för att patienter med LBD ofta har störd drömsömn (REM-sömn), lågt och instabilt blodtryck samt får tidigt besvär med inkontinens.

Texten är uppdaterad 2011.
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=2837&pageversion=1

Av Elisabet Londos

*********************************************************************

Sjukdomsorsak

Lewy Body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den sjukliga förändring som kallas Lewy body i snart 100 år. En Lewy body (på svenska Lewy kropp) är en sfärisk struktur som innehåller protein och som också finns vid Parkinsons sjukdom. Den kan bara ses i mikroskop efter döden. Man vet inte exakt hur dessa förändringar hänger ihop med den successiva nedbrytning av nervceller som sker vid Lewy Body Demens. Vid Lewy Body demens startas nedbrytningen av nervceller i hjärnbarken, medan vid Parkinsons sjukdom börjar den i hjärnans centrala delar. På 1960-talet började japanska forskare uppmärksamma sambandet mellan förekomsten av Lewy body och demens. Ungefär 20 år senare var det flera forskargrupper runt om i världen som var för sig fann att det fanns personer som haft demens och som visade sig ha Lewy bodies i hjärnan när den undersöktes i samband med obduktion. Det var dock i England som forskarna mer metodiskt studerade personernas journaler för att försöka förstå om det fanns gemensamma symtom hos personer med Lewy bodies och demens.

Symtom

Sjukdomen börjar ofta smygande och utvecklas långsamt. Uppmärksamheten är vanligtvis nedsatt tidigt i förloppet. Det är samtidigt vanligt med synhallucinationer, svårigheter att räkna och uppfatta tredimensionella bilder. Minnesnedsättningen är inte så tydlig till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen. Omgivningen upplever det genom att personen inte klarar tidigare funktionsförmåga.


I sjukdomsbilden märks symtom som vid Parkinsons sjukdom (stelt och förlångsammat rörelsemönster, men sällan skakningar).

Typiskt är också att tillståndet kan växla snabbt (fluktuationer), så att personen ena stunden uppfattas som klar och alert för att i nästa förefalla förvirrad eller väldigt trött. En del personer drabbas av en försämrad blodtrycksreglering, som bland annat kan leda till fallolyckor. Överkänslighet mot antipsykotiska läkemedel, som används mot hallucinationer och vanföreställningar är vanligt.

Källa: http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=dementia_lewy_body_symptom&product=dementia


Intressant länk: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=11994


Dagbok 2


Dagbok fortsätter

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

 

12/7 2012

 

Det har gått några månader 

Olle har flyttat till ett nytt ställe.

De började med att ta bort 1:1 personal för honom,

vilket resulterade att han blev sämre.

Hans situation förvärrades och han blev skickad till en sluten avd. då de inte längre kunde hantera honom.

Han var i stort behov av den trygghet det var för honom att hela tiden ha "sin" personal som förstod honom och kunde "vägleda" han genom det vardagliga.

 

Nu plötsligt tog de bort den tryggheten från honom, han kände sig "i vägen" och icke önskad, samtidigt som han "brottades" med sin sjukdom, vilket resulterade i att han kände sig mer vilsen än någonsin.

Det blev ett kaos i hans huvud.

 

Nu är han på ett nytt ställe, där han fått tillbaka 1:1 personal och de har dessutom tagit bort neuroleptika han fått sedan han blev sjuk, vilket har resulterat i att han är mycket mer "klar", är inte så mycket utåtagerande längre som han tidvis kunde vara.

 

VIKTIGT!

 

För personer med LBD kan neuroleptika vara särskilt farligt. Denna 
typ av läkemedel kan som biverkan ge Parkinsonliknande symtom 
som muskelstelhet, orörlighet, svårighet att fungera och kommunicera.
Studier har visat att personer med LBD t o m kan drabbas av plötslig
död om de får neuroleptika.

 

  Men sjukdomen gör ändå att han  successivt blir sämre.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

 

4/3

 

Olle  har haft en svår och tuff tid de senaste dagarna, han vaknade häromnatten med en rätt kraftig förkylning var mycket hes och hade ont när han svalde.  Han har hallucinerat kraftigt det senaste dygnet, då han varit långt in i sig själv, det har varit lite svårt att få kontakt med honom, i vart fall då han vaknat om natten och varit utagerande från eventuella drömmar.

Han finner ingen ro, vill så gärna sova, då han är mycket sliten, men alla tankar som snurrar i hans huvud , gör att han inte kan ligga still, det är en det ena en det andra som han måste upp och fixa.

 

Ibland kan det vara hot han känner från något eller någon, och det enda man kan göra är att finnas till hands för att han inte skall göra sig illa.           Då det är som värst, skall han flytta omkring på allt, krypa omkring på golvet för att leta efter något.

Det är en plåga att se honom under dessa hallucinationerna, man kan inget göra för att han skall få ro. Det är bara att vänta tills han lugnar ner sig.

Ibland kommer han på sig själv, med att förstå att det han gör är helt fel, då kommer han till insikt att något är mycket fel.

 

Man känner ibland, att det bästa för Olle, är att han blir ”mer borta” så han inte förstår sin sjukdom. Men att nu se honom  ”tappa” sin värdighet är svårt.

Det har hänt att han bett mig att ”ta bort det hemska” som finns i han huvud.

 

Han har en underbar fru, som besöker honom varje dag och barn som kommer,  ibland efter dessa besök blir det mer påtagligt att han inte förstår, varför han inte kan följa med dem när de går. Andra gånger, när han är mer ”klar” så förstår han  att det är viktigt att han stannar på sjukhemmet.

Han är så ödmjuk inför allt och alla och vill inte vara till besvär.

Ibland undrar man varför det skall finnas sådana sjukdomar.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

29/2

 

Olle har för första gången på mycket länge, sovit en hel natt utan att vakna på grund av toalettbesök eller utagerande av sina drömmar.

Det känns så skönt att han fått vila.

Annars går dagarna sin gilla gång... han sover mycket, både sittandes och i sängen. Han har god aptit och intar mycket vätska under dygnet.

 

Det är viktigt med rutiner hos en person med LBD.

Att det skall vara lugn och ro vid sänggåendet och även vid måltiderna.

Olle brukar inta sina måltider på sitt rum. Han brukar vilja ha det så.

Det är en stor ära att få dela och uppleva dagarna med denna underbara man. Att försöka göra dagarna så mjuka och trevliga som möjligt.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

Den 18/2 2012

 

Olle har varit orolig de sista dagarna.

Han hallucinerar väldigt mycket, har många funderingar och tankar som studsar som pingpong-bollar i huvudet. Det blir ingen reda med något. man ser att han lider oerhört av detta. Ena stunden kan han stå stilla och bara stirra in i väggen, för att liksom fundera på vad han igentligen tänkte göra.

 

Det verkar som om han vill fara ifrån sjukhemmet som han bor på, han kan börja packa allt han har, men då man undrar vart han skall resa, brukar det vara till den plats han är född och uppvuxen, inte till det gemensamma hemmet han har med sin fru. Han är väldigt fixerad med att fara med båt.

 

Man kan se stunder då han är så trött och sliten att hans kropp vill sova, men han får ingen ro, hans ögonlock fladdrar, händerna famlar i luften då han ligger i sin säng och försöker sova.    Ena stunden ligger han och sover, för att i andra resa sig upp, ta på sig jackan och skall iväg.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

 

Nu har ett nytt år börjat och ligger framför oss som ett oskrivet blad, som vi skall fylla med upplevelser på gott och ont.

8/2 2012

 

Perioderna som är lugna är fler nu, men fortfarande växlar Olle snabbt från att vara kontaktbar till att inte ta in det man säger.

Han är mycket känslig för nya människor, och om det är någon/några som det inte stämmer med, så blir han ofta arg och irriterad på dem, även då de är bra. Och då kan det gå så långt att han slår dem. Och det är inte bra, han oroar också de andra som bor på sjukhemmet.

Ena natten sover han upp till 10 timmar, även då han sovit nästan hela dagen innan, för att ett annat dygn vara vaken flera timmar isträck.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

31/8

Olle har varit mycket klar och i god balans de sista dagarna, ja nästan en hel vecka.
Men idag har han varit lite orolig, det kommer och går.
De har tagit bort några av hans mediciner /de som bara skall tas under kort tid\
Och nu skall man följa upp vilken verkan det har på honom.


Har märkt att när Olle börjar bli orolig så kommer hans engelska tal fram, kanske det är ett sätt för honom att inte "tappa" orden?  
Olle är mindre aggressiv nu...beror mycket på om han känner sig trygg med oss som är runt honom.  Det är viktigt att visa respekt, ödmjukhet och lugn när man är runt Olle och det skall man naturligtvis visa inför alla,
men för Olle är det speciellt viktigt,
då han annars vänder sig inåt och blir arg och förvirrad.
Man kan inte vara "se honom som ett jobb"  Han är först och främst en människa i en svår situation, han är väl medveten om sitt "friska" och sitt "sjuka" jag.   Han har svårt att hantera detta många gånger.

Blir förvirrad när han blir väckt, man bör låta han vakna av sig själv.
Ibland kan drömmar få honom att vakna med en stor aggression, då är det viktigt att handla lugnt och visa honom att man finns där och naturligtvis försöka dämpa den värsta oron. Han brukar "klarna" ganska snart.

Det är också viktigt att ge honom tid att vara själv under uppsikt naturligtvis.


♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪


Vissa dagar eller stunder känns det som Olle börjar "tillfriskna"
Häromdagen satt vi inne på rummet och talade om "gamla tider", alltså han berättade om sin yrkes karriär och allt kom klart och tydligt från honom, ibland kom "fel ord" ut, men han hittade snabbt de rätta.

Jag har snart varit hos honom ett år och kan se de förändringar han genomgått.
I början var Olle mycket mer förvirrad än han är idag, och det var svårt att få kontakt med honom.
Men nu kan man liksom "läsa av" honom och på så sätt försöka leda honom tillb aka då man ser att han är på väg "bort"


Dagboken om mannen med LewiBody

Dagbok

Denna dagbok kommer att handla om en och samma person under en icke tidsbestämd period. Vi är ett Team som varit hos honom en längre tid.
Den 13/8

Kvällsvakt
Har varit en upplevelse-dag
Vi började med lite småprat över en kopp kaffe, sedan kom hans fru och vi for ut en sväng med bilen.
Olle kunde peka ut olika ställen som vi passerade, men tyckte ibland det blev lite snurrigt i hjärnan som han sa.
Vi stannade på ett ställe och njöt av en glass och sedan tog vi en lång promenad.Den 13/8

Olle var på ett strålande humör då jag kom på vakt 18 30
Vi satt och småpratade och drack kaffe. Sedan reste han sig plötsligt och skulle in på rummet, vi gick dit och han sa att han var trött.Jag bad honom lägga sig på sängen, klockan  var då ca 20 00,
Han lade sig med kläderna på och jag satte på hans favoritmusik, Olle somnade och jag trodde väl han skulle vakna efter en kort stund. Men kvällen gick och ca 00 30 var han uppe och besökte toaletten, sedan kröp han ner i sängen igen, och somnade på secunden.
Nu är det så, att Olle nästan jämt somnar mycket snabbt, han hinner knappt lägga huvudet på kudden innan han sover.
Lika snabbt kan han vakna med ett ryck, han har då drömt eller så, att något är på tok. Inatt hörde jag ett skrik från hans rum, och när jag kom dit stod han inne på toaletten och peka på duschstolen och sa att där är de, kan du slänga ut dem.  Inga problem sa jag, och bad "de" gå därifrån.
Han tackade mig och sa: Det är bara du som tror på att jag ser något som igentligen inte finns.  

Han ville jag skulle stanna och skydda honom från "dem", så jag satte mig ner bredvid sängen och snart sov Olle igen. 
Sedan var han uppe några gånger till, men bara för att besöka toaletten.

Vaknade sedan på ett strålande humör och åt sin frukost på rummet,
 något som han tycker är mysigt.
Det är så härligt att dela vardagen med Olle, det händer alltid något och han är en underbar människa med en fruktansvärd sjukdom, som härjar inne i hans huvud.
Den 11/8

Kom på ännu en nattvakt, Olle var vaken och lite orolig.
Han blev förvånad då han fick se mig, sa att jag blev skjuten igår.
Senare på natten skrek han till och då jag kom in på rummet, sa Olle att 4 stycken personer var där och skulle skjuta honom.
Jag lugnade ner honom och gav han några smörgåsar och 1 glas mjölk, sedan somnade han 02 00.


Den 10/8

Har varit borta från jobbet och Olle i drygt 1 vecka

Började med att jobba natten.
Han var vaken då jag kom, men somnade redan 22 00 och sov fram till 07 00
Var på bra humör när han vaknade, men frågade om jag beställt biljetter.
Han var i Sverige och skulle ta båten tillbaka till Norge.
Och ville jag skulle ombesörja eftersändning av hans saker senare.
Den 28/7

Idag var det en mycket lugn dag, vi satt ute och drack kaffe på förmiddagen.
Var sedan ute på en promenad med hans fru.....det var en trevlig stund.
Men han talade om att han inte kände sig bra psykiskt
Den 27/7

Olle var mycket orolig då jag kom på vakt.... Han har haft en mycket orolig början på dagen...
Packat alla sina saker i kartonger...varit aggresiv och tyckt alla var emot honom.
Jag fick honom att följa med in på rummet och lugnade ner honom.....
Han hade varit mycker orolig hela dagen och packat sina saker i kartonger.
Han lugnade ner sig och somnade vid 16 00 och sov några timmar,,, sedan ville han ha kvällsmaten på rummet, vilket han  fick. Vid ca 16 00 somnade han och sov i ett par timmar. Sedan ville han ha lugn o ro inför sitt "jobb" vilket varade framtill 21 30 då han somnade inför natten
Den 26/7 2011

Hela denna dag har varit lugn, vissa stunder var Olle väldigt "klar", han pratade om att det var jobbigt med avståndbedömnigen när han skall ta något från bordet, då han alltid hamnar flera cm utanför. Samma gäller alltid när han skall sätta sig på en stol eller soffa, han hamnar rätt så småningom, men det blir gärna för långt åt vänster eller höger.
Är han förvirrad, ja då är risken stor att han hamnar på golvet.

Jag kommer ihåg då jag började jobba hos Olle, han var då mycket dåligare än man tycker han är idag. Kanske sjukdomen stabiliserat sig? men hur kan den det? Om man läser om utveckliongen av denna sjukdom, så har den ett snabbt förlopp, man blir sämre....men som det verkar idag, så verkar han mer stabil.

 Naturligtvis har han fortfarande dessa hallucinationer "nästan" hela tiden, men de verkar liksom svagare idag än för några veckor sedan. Vad händer? Är det en följd av att han idag har acklimatiserat sig i sin sjukdom? Känner han mer trygghet runt om sig? För man märker att om det kommer in en "ny" person som skall gå vid hans sida (jobba med honom) så blir han genast orolig och därmed också aggresiv.
 Där är det mycket viktigt att den "nya" personen verkligen är lugn och balanaserad, och kan "läsa av" Olle. Nu är vi ett team på 3 personer som går i ett 24-dygnspass hos Olle. Jag jobbar med 2, helt underbara unga killar, som verkligen är "stöpta" till att finnas runt Olle.

Han har tidigare i sitt yrkesliv, arbetat med kontorsgöromål, så vi fick dit ett skrivbord på rummet hans. Där satt han idag i drygt 3 timmar och "jobbade", men sov lite emellan *ler* sedan kom en av hans döttrar dit med sitt lilla barn på besök. Detta betyder så mycket för Olle. De var kvar i ca 1 timme. Hans fru kommer nästan dagligen, en underbar människa som verkligen "sliter" med att hennes käre man har drabbats av denna så fruktansvärda sjukdom.
Vi var ute på en promenad, innan jag slutade för dagen.

Den 21/7 2011

Mannen (vi kan kalla honom Olle) var vaken då jag kom till honom.
Han hade inte sovit många timmar natten som var. och han var vaken under hela min vakt. Olle var mycket orolig och vandrade och hallucinerade nästan hela tiden. jag försökta få honom att sätta sig ner och vila, för jag såg att han var väldigt trött och sliten. Han lade sig ner och jag satte på lugnande musik, en CD han verkligen kopplar av med. men efter 5-10 minuter var han uppe igen och skulle fixa saker. Stackars man.

Man ser denna man, inte så gammal, bara drygt 70 år, hur det sliter på hans kropp och psyke. Ja, man vill bara gråta. Ibland stannar han upp och frågar om jag inte kan "ta bort allt rot i huvudet" på honom. Vad skall man svara??

Han bor på ett sjukhem, men är inte på samma nivå som de andra, även då den sjukdom han har är en typ av demens.

I sin vandring får han (inom sig) vissa direktiv vad han måste ordna upp och fixa. Han kan gå fram till de andra äldre som bor där - en del mer dementa än andra - och börja prata med dem, prata om saker som ingen förstår, för inget är verklighetsbaserat, han blir frusterad av att de inte fattar vad han pratar om och de blir skrämda av hans beteende.
 Ibland kan han visa en aggresivitet mot dem eller mot oss som jobbar hos honom, och det bottnar i att han känner att ingen förstår honom. Och han har rätt, för hur kan man förstå en människa som pratar osammanhängande om olika saker som inte är verkliga?

Idag t ex, satt han och filade sin matkniv mot en gaffel i nästan 1 timme. Vad som rörde sig i hans hjärna, ja det vet jag inte, en del gånger är det bättre att inte fråga honom eller ens prata med Olle. Hans svar kommer man ändå inte förstå, och om man då står där som ett levande frågetecken inför honom, ja, det gör honom ändå mer frusterad.

Jag/vi har fått en inblick i hans tidigare liv, då han ännu inte drabbats av denna fruktansvärda sjukdom.
Han var en ödmjuk fin människa som ville alla gott. Han är en person som gärna vill vara ensam då och då.
 Han är gift med en underbar kvinna, som ställer upp för honom till 200%.
Har flera underbara barn och barnbarn.

Då och då, kommer hans "verkliga" jag fram, men de stunderna blir allt kortare, tyvärr.

Jag har följt Olle nästan från början av den tid då han kom in på sjukhemmet. den första diagnosen han fick var Alzheimers, vilket visade sig vara fel. Och då bodde han fortfarande hemma hos sin fru under ca 2 år, sedan eskalerade  sjukdomen och han kom in på ett sjukhem
(Denna sjukdom är något mellan Alzheimers och Parkinson.)

Det som är mycket viktigt hos människor med denna sjukdom är att de har lugn och ro omkring sig. Så få antal olika personal, och de som jobbar med Olle, måste nästan vara "handplockade" De skall ´vara lugna och stabila människor, som verkligen förstår hur man skall förhålla sig till  människor med just denna sjukdom. En fel personal, kan ruinera flera timmar hos Olle och den personal som "tar över" vakten.

När jag slutade för idag och nästa tog över, så trodde jag nog att Olle snart skulle somna en stund. Vilket visade sig att han gjorde.

Äterkommer imorgon!

 

 


Lewi Body - en sjukdom med svåra konsekvenser

Lewi Body -en sjukdom med svåra konsekvenser

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens är sämre än hos de med alzheimer. Sjukdomen slukar också betydligt mer resurser. Fredrik Boström berättar om viktiga resultat från sin avhandling om denna relativt outforskade demenssjukdom.

Demensvården utgör en av de största samhällskostnaderna. Den totala kostnaden för demenssjukdomar i Sverige uppskattades till 50 miljarder kronor år 2005. Siffran beräknas stiga till 60 miljarder kronor år 2030. Som en jämförelse kan nämnas att den samlade sjukvårdsbudgeten år 2005 var 223 miljarder kronor.

Därför är det viktigt att använda resurser på ett optimalt sätt för demenssjuka. Detta kräver dock att vi kartlägger kostnader för olika sjukdomar och vilka faktorer som styr dessa kostnader.

Lewy body demens anses i dag vara den näst vanligaste degenerativa demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom. I min avhandling visade jag att patienter med Lewy body demens är betydligt mer kostsamma än alzheimerpatienter och använder ungefär dubbelt så mycket resurser vid jämförbar hjärnfunktionsnivå. Studien omfattade inte bara kommunal och medicinsk vård utan även anhörigas obetalda omvårdnad

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens och deras närstående var tidigare ett helt outforskat område. Min forskning visar att deras livskvalitet är betydligt sämre än vid Alzheimers sjukdom. Livskvaliteten är bättre hos dem som bor med sina närstående än hos dem som bor själva eller på särskilt boende.

I min avhandling har jag också studerat ryggmärgsvätska (likvor). Provet tas via en kanyl i ryggslutet och eftersom vätskan omger hjärnan säger den ofta mer om vad som händer där än vad blodprov gör ( som inte avgränsas från hjärnan av den så kallade blod-hjärnbarriären). Spårämnen i ryggmärgsvätskan anses kunna spela en central roll vid utveckling av vissa demenssjukdomar.

Analyserna visade att patienter med Lewy body demens skiljer sig markant från alzheimerpatienter och friska personer (två kontrollgrupper) beträffande två viktiga spårämnen: Calcium och Magnesium. Intressant nog vet man från provrörsförsök att proteinet α-synuclein, som orsakar Lewy body demens, ombildas till skadliga former då man tillsätter just dessa två spårämnen.
Våra fynd skulle alltså kunna utgöra en central pusselbit i förståelsen för varför sjukdomen utvecklas. Oavsett om avvikelserna påverkar sjukdomsprocessen är avvikelserna så distinkta att det förmodligen med hög statistisk säkerhet kan användas i diagnostiskt syfte för att särskilja Lewy body demens från Alzheimers sjukdom

Man har tidigare misstänkt att Lewy body demens och samtidig alzheimer ger ett snabbare och mer aggressivt sjukdomsförlopp. I min forskning har jag därför också undersökt hur alzheimermarkörer i ryggmärgsvätskan påverkar sjukdomsförloppet. Det visade sig att överlevnad hos patienter med Lewy body demens kunde förutses med alzheimermarkören T-tau. Detta kan bero på att markören skvallrar om samtidiga Lewy body demens och alzheimerprocesser i patientens hjärna, men kan också bero på att markören är förhöjd hos patienter med aggressiv hjärnsjukdom.

Fredrick Boström
http://www.demenscentrum.se/Forskning/Artiklar/Lewy-body-demens-avhandling/


Är Lewy body demens ärftligt?

Är Lewy body demens ärftligt?

Man behöver endast oroa sig för att det rör sig om en ärftlig form av demens om flera personer i minst två generationer har haft sjukdomen.

För alla demenssjukdomar, både ärftliga och icke-ärftliga, gäller att man ska äta sunt, motionera och behandla ett eventuellt högt blodtryck.

För närvarande finns det inga läkemedel för att förebygga demensutveckling.

Med vänlig hälsning
Verksamhetsområde Kognitiv medicin
Universitetssjukhuset i Lund, Region Skåne


Vad är kännetecknande för sjukdomen Lewy body demens och hur behandlas den?

Vad är kännetecknande för sjukdomen Lewy body demens och hur behandlas den?

Lewy body betyder Lewy-kroppar och de är små mikroskopiska förändringar som man kan se i hjärnan hos personer med denna sjukdom. De kan inte ses på röntgen utan endast efter döden, vid obduktion. Liknande förändringar i hjärnan kan också ses vid Parkinsons sjukdom, men då bara i begränsade delar av hjärnan, de som drabbas just vid parkinson. Ofta har den sjuke parkinsonliknande symtom med dålig balans, dålig gång och allmän muskelstelhet.

Det finns olika meningar om Lewy body demens ska räknas som en egen sjukdom eller som den ska räknas som en undergrupp av Alzheimers sjukdom. Det som kännetecknar Lewy body demens är att tillståndet kan svänga ganska mycket från en stund eller dag till en annan. Det blir ibland bättre och ibland sämre. Det är också vanligt med hallucinationer, alltså att den sjuke tycker sig se eller höra saker som inte finns i verkligheten. Den sjuke kan också vara misstänksam och känna sig förföljd. Detta kan leva till oro och aggressivitet. Det är nog så att sjukdomsdiagnosen med hundraprocentig säkerhet kan ställas endast efter döden, men stark misstanke kan man ha efter olika undersökningar av den sjuke.

Många symtom är likadana som vid Alzheimers demens. Det är allmänna demenssymtom som dåligt minne, stegvis försämrad intellektuell funktion och så småningom svårigheter med praktiska ting som att hitta rätt, klä sig med mera.

Det finns tyvärr ingen behandling som på längre sikt förbättrar eller ens kan stoppa upp sjukdomsförloppet. Man kan använda så kallade bromsmediciner mot Alzheimers sjukdom. De har tyvärr en ganska måttlig effekt, men det har visat sig att de har en bättre effekt just på personer med Lewy body demens, i alla fall under en tid.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin


Bahandling mot LewiBody demens

Bahandling mot LewiBody demens

Vad orsakar sjukdomen?

Nervceller i hjärnans tinning- och hjässlober skadas vilket leder ett försämrat minne samt andra intellektuella svårigheter. De delar av hjärnan som styr rörelsefunktioner skadas också vilket ger upphov till symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom. Många betraktar Lewy Body Demens som en variant av Alzheimers sjukdom. Men även en nedsatt blodcirkulation bidrar till skadorna vid sjukdomen.

Hur yttrar sig sjukdomen?

Sjukdomen börjar smygande och utvecklas långsamt så att minne och tänkande försämras så att individen inte klarar den tidigare funktionsförmågan. Minnesnedsättningen är inte så uttalad till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen. Ofta är uppmärksamheten nedsatt tidigt i förloppet. Man ser ibland fluktuationer i de intellektuella funktionerna, likväl som varierande uppmärksamhet. Vanligt förekommande är Parkinson symtom (stelt rörelsemönster, ibland darrningar) och synhallucinationer. En del drabbas också av upprepade fall, som kan bero på en försämrad blodtrycksreglering.

Lewy Body demens påverkar förmågan att köra bil Läkaren är därför skyldig att värdera den drabbades lämplighet att inneha körkort

Vilken behandling finns mot Lewy Body demens?

I dagsläget försöker vi behandla Lewy Body demens med några av de läkemedel som finns tillgängliga för Alzheimers sjukdom. Det finns fyra läkemedel som godkänts i Sverige för behandling av Alzheimers sjukdom. De botar inte själva sjukdomen, men minskar symtomen för en tid. De stimulerar en signalsubstans, acetylkolin, som i sin tur aktiverar systemen for tänkande och minne. Läkemedel mot psykiska symtom som kan följa med sjukdomsutvecklingen finns också att tillgå. En anpassad miljö och ett genomtänkt bemötande är viktiga faktorer for att underlätta livet för en person med Lewy Body demens.

www.lio.se


Välkomna till denna Blogg
Kom gärna med synpunkter om ämnet eller bara skriv några rader!

Guestbook

Om

Min profilbild

24 LensShop

BelysningsDesign.se

RSS 2.0

Webaidshop.se