lewi Body Demens av Elisabeth Londos Docent


.

Lewy Body Demens

Elisabet Londos
Docent, leg. läkare

Universitetssjukhuset MAS
Malmö

Elisabet Londos är läkare, verksam kliniker och forskare vid Universitetssjukhuset MAS.
Hon är specialist inom neurorehabilitering och psykiatri och skrev sin doktorsavhandling om just Lewy body demens


Av Elisabet Londos

Lewy body demens (LBD) benämns på engelska "Dementia with Lewy bodies".
 Lewy body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den patologiska (sjukliga) förändring som kallas Lewy body i snart 100 år.
 En "Lewy body" (på svenska Lewy kropp) kan bara ses i mikroskop efter döden och det är bland annat kännetecknet på Parkinsons sjukdom.
 När man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom hos en patient i levande livet ingår det som en förutsättning att patienten
 inte får uppvisa några tecken på demens, som t.ex minnesstörning, dysfasi (språksvårigheter), dyspraxi (praktiska svårigheter),
 dysgnosi (svårigheter med igenkänning).


Här kan ni lyssna till en föreläsning av Elisabeth Londos om Lewi Body demens
http://www.med.lu.se/forskning/forskningens_dag/tidigare_aars_tema/forskningens_dag_2008/video/londos

RSS 2.0