Dementia with Lewy bodies

Lewy body demens (LBD) benämns på engelska "Dementia with Lewy bodies".


Lewy body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den patologiska (sjukliga) förändring som kallas Lewy body i snart 100 år. En "Lewy body" (på svenska Lewy kropp) kan bara ses i mikroskop efter döden och det är bland annat kännetecknet på Parkinsons sjukdom. När man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom hos en patient i levande livet ingår det som en förutsättning att patienten inte får uppvisa några tecken på demens, som t.ex minnesstörning, dysfasi (språksvårigheter), dyspraxi (praktiska svårigheter), dysgnosi (svårigheter med igenkänning).

Vid LBD är dock inte minnesstörningen alltid det symtom som dominerar sjukdomsbilden utan istället bland annat svårigheter att uppfatta tredimensionella aspekter och mental förlångsamning. Två av de 3 huvudkriterierna parkinsonism, synhallucinationer och fluktuationer ska finnas. Ett antal andra symtom kan också stödja diagnosen såsom psykotiska symtom (vanföreställningar, hörsel hallucinationer), fall, medvetanderubbningar och inte minst en uttalad överkänslighet för vanliga neuroleptika (antipsykotiska läkemedel). Senare års forskning talar också för att patienter med LBD ofta har störd drömsömn (REM-sömn), lågt och instabilt blodtryck samt får tidigt besvär med inkontinens.

Texten är uppdaterad 2011.
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=2837&pageversion=1

Av Elisabet Londos

*********************************************************************

Sjukdomsorsak

Lewy Body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den sjukliga förändring som kallas Lewy body i snart 100 år. En Lewy body (på svenska Lewy kropp) är en sfärisk struktur som innehåller protein och som också finns vid Parkinsons sjukdom. Den kan bara ses i mikroskop efter döden. Man vet inte exakt hur dessa förändringar hänger ihop med den successiva nedbrytning av nervceller som sker vid Lewy Body Demens. Vid Lewy Body demens startas nedbrytningen av nervceller i hjärnbarken, medan vid Parkinsons sjukdom börjar den i hjärnans centrala delar. På 1960-talet började japanska forskare uppmärksamma sambandet mellan förekomsten av Lewy body och demens. Ungefär 20 år senare var det flera forskargrupper runt om i världen som var för sig fann att det fanns personer som haft demens och som visade sig ha Lewy bodies i hjärnan när den undersöktes i samband med obduktion. Det var dock i England som forskarna mer metodiskt studerade personernas journaler för att försöka förstå om det fanns gemensamma symtom hos personer med Lewy bodies och demens.

Symtom

Sjukdomen börjar ofta smygande och utvecklas långsamt. Uppmärksamheten är vanligtvis nedsatt tidigt i förloppet. Det är samtidigt vanligt med synhallucinationer, svårigheter att räkna och uppfatta tredimensionella bilder. Minnesnedsättningen är inte så tydlig till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen. Omgivningen upplever det genom att personen inte klarar tidigare funktionsförmåga.


I sjukdomsbilden märks symtom som vid Parkinsons sjukdom (stelt och förlångsammat rörelsemönster, men sällan skakningar).

Typiskt är också att tillståndet kan växla snabbt (fluktuationer), så att personen ena stunden uppfattas som klar och alert för att i nästa förefalla förvirrad eller väldigt trött. En del personer drabbas av en försämrad blodtrycksreglering, som bland annat kan leda till fallolyckor. Överkänslighet mot antipsykotiska läkemedel, som används mot hallucinationer och vanföreställningar är vanligt.

Källa: http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=dementia_lewy_body_symptom&product=dementia


Intressant länk: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=11994


Dagbok 2


Dagbok fortsätter

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

 

12/7 2012

 

Det har gått några månader 

Olle har flyttat till ett nytt ställe.

De började med att ta bort 1:1 personal för honom,

vilket resulterade att han blev sämre.

Hans situation förvärrades och han blev skickad till en sluten avd. då de inte längre kunde hantera honom.

Han var i stort behov av den trygghet det var för honom att hela tiden ha "sin" personal som förstod honom och kunde "vägleda" han genom det vardagliga.

 

Nu plötsligt tog de bort den tryggheten från honom, han kände sig "i vägen" och icke önskad, samtidigt som han "brottades" med sin sjukdom, vilket resulterade i att han kände sig mer vilsen än någonsin.

Det blev ett kaos i hans huvud.

 

Nu är han på ett nytt ställe, där han fått tillbaka 1:1 personal och de har dessutom tagit bort neuroleptika han fått sedan han blev sjuk, vilket har resulterat i att han är mycket mer "klar", är inte så mycket utåtagerande längre som han tidvis kunde vara.

 

VIKTIGT!

 

För personer med LBD kan neuroleptika vara särskilt farligt. Denna 
typ av läkemedel kan som biverkan ge Parkinsonliknande symtom 
som muskelstelhet, orörlighet, svårighet att fungera och kommunicera.
Studier har visat att personer med LBD t o m kan drabbas av plötslig
död om de får neuroleptika.

 

  Men sjukdomen gör ändå att han  successivt blir sämre.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

 

4/3

 

Olle  har haft en svår och tuff tid de senaste dagarna, han vaknade häromnatten med en rätt kraftig förkylning var mycket hes och hade ont när han svalde.  Han har hallucinerat kraftigt det senaste dygnet, då han varit långt in i sig själv, det har varit lite svårt att få kontakt med honom, i vart fall då han vaknat om natten och varit utagerande från eventuella drömmar.

Han finner ingen ro, vill så gärna sova, då han är mycket sliten, men alla tankar som snurrar i hans huvud , gör att han inte kan ligga still, det är en det ena en det andra som han måste upp och fixa.

 

Ibland kan det vara hot han känner från något eller någon, och det enda man kan göra är att finnas till hands för att han inte skall göra sig illa.           Då det är som värst, skall han flytta omkring på allt, krypa omkring på golvet för att leta efter något.

Det är en plåga att se honom under dessa hallucinationerna, man kan inget göra för att han skall få ro. Det är bara att vänta tills han lugnar ner sig.

Ibland kommer han på sig själv, med att förstå att det han gör är helt fel, då kommer han till insikt att något är mycket fel.

 

Man känner ibland, att det bästa för Olle, är att han blir ”mer borta” så han inte förstår sin sjukdom. Men att nu se honom  ”tappa” sin värdighet är svårt.

Det har hänt att han bett mig att ”ta bort det hemska” som finns i han huvud.

 

Han har en underbar fru, som besöker honom varje dag och barn som kommer,  ibland efter dessa besök blir det mer påtagligt att han inte förstår, varför han inte kan följa med dem när de går. Andra gånger, när han är mer ”klar” så förstår han  att det är viktigt att han stannar på sjukhemmet.

Han är så ödmjuk inför allt och alla och vill inte vara till besvär.

Ibland undrar man varför det skall finnas sådana sjukdomar.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

29/2

 

Olle har för första gången på mycket länge, sovit en hel natt utan att vakna på grund av toalettbesök eller utagerande av sina drömmar.

Det känns så skönt att han fått vila.

Annars går dagarna sin gilla gång... han sover mycket, både sittandes och i sängen. Han har god aptit och intar mycket vätska under dygnet.

 

Det är viktigt med rutiner hos en person med LBD.

Att det skall vara lugn och ro vid sänggåendet och även vid måltiderna.

Olle brukar inta sina måltider på sitt rum. Han brukar vilja ha det så.

Det är en stor ära att få dela och uppleva dagarna med denna underbara man. Att försöka göra dagarna så mjuka och trevliga som möjligt.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

Den 18/2 2012

 

Olle har varit orolig de sista dagarna.

Han hallucinerar väldigt mycket, har många funderingar och tankar som studsar som pingpong-bollar i huvudet. Det blir ingen reda med något. man ser att han lider oerhört av detta. Ena stunden kan han stå stilla och bara stirra in i väggen, för att liksom fundera på vad han igentligen tänkte göra.

 

Det verkar som om han vill fara ifrån sjukhemmet som han bor på, han kan börja packa allt han har, men då man undrar vart han skall resa, brukar det vara till den plats han är född och uppvuxen, inte till det gemensamma hemmet han har med sin fru. Han är väldigt fixerad med att fara med båt.

 

Man kan se stunder då han är så trött och sliten att hans kropp vill sova, men han får ingen ro, hans ögonlock fladdrar, händerna famlar i luften då han ligger i sin säng och försöker sova.    Ena stunden ligger han och sover, för att i andra resa sig upp, ta på sig jackan och skall iväg.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

 

Nu har ett nytt år börjat och ligger framför oss som ett oskrivet blad, som vi skall fylla med upplevelser på gott och ont.

8/2 2012

 

Perioderna som är lugna är fler nu, men fortfarande växlar Olle snabbt från att vara kontaktbar till att inte ta in det man säger.

Han är mycket känslig för nya människor, och om det är någon/några som det inte stämmer med, så blir han ofta arg och irriterad på dem, även då de är bra. Och då kan det gå så långt att han slår dem. Och det är inte bra, han oroar också de andra som bor på sjukhemmet.

Ena natten sover han upp till 10 timmar, även då han sovit nästan hela dagen innan, för att ett annat dygn vara vaken flera timmar isträck.

 

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪

31/8

Olle har varit mycket klar och i god balans de sista dagarna, ja nästan en hel vecka.
Men idag har han varit lite orolig, det kommer och går.
De har tagit bort några av hans mediciner /de som bara skall tas under kort tid\
Och nu skall man följa upp vilken verkan det har på honom.


Har märkt att när Olle börjar bli orolig så kommer hans engelska tal fram, kanske det är ett sätt för honom att inte "tappa" orden?  
Olle är mindre aggressiv nu...beror mycket på om han känner sig trygg med oss som är runt honom.  Det är viktigt att visa respekt, ödmjukhet och lugn när man är runt Olle och det skall man naturligtvis visa inför alla,
men för Olle är det speciellt viktigt,
då han annars vänder sig inåt och blir arg och förvirrad.
Man kan inte vara "se honom som ett jobb"  Han är först och främst en människa i en svår situation, han är väl medveten om sitt "friska" och sitt "sjuka" jag.   Han har svårt att hantera detta många gånger.

Blir förvirrad när han blir väckt, man bör låta han vakna av sig själv.
Ibland kan drömmar få honom att vakna med en stor aggression, då är det viktigt att handla lugnt och visa honom att man finns där och naturligtvis försöka dämpa den värsta oron. Han brukar "klarna" ganska snart.

Det är också viktigt att ge honom tid att vara själv under uppsikt naturligtvis.


♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪


Vissa dagar eller stunder känns det som Olle börjar "tillfriskna"
Häromdagen satt vi inne på rummet och talade om "gamla tider", alltså han berättade om sin yrkes karriär och allt kom klart och tydligt från honom, ibland kom "fel ord" ut, men han hittade snabbt de rätta.

Jag har snart varit hos honom ett år och kan se de förändringar han genomgått.
I början var Olle mycket mer förvirrad än han är idag, och det var svårt att få kontakt med honom.
Men nu kan man liksom "läsa av" honom och på så sätt försöka leda honom tillb aka då man ser att han är på väg "bort"


RSS 2.0