Dementia with Lewy bodies

Lewy body demens (LBD) benämns på engelska "Dementia with Lewy bodies".


Lewy body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den patologiska (sjukliga) förändring som kallas Lewy body i snart 100 år. En "Lewy body" (på svenska Lewy kropp) kan bara ses i mikroskop efter döden och det är bland annat kännetecknet på Parkinsons sjukdom. När man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom hos en patient i levande livet ingår det som en förutsättning att patienten inte får uppvisa några tecken på demens, som t.ex minnesstörning, dysfasi (språksvårigheter), dyspraxi (praktiska svårigheter), dysgnosi (svårigheter med igenkänning).

Vid LBD är dock inte minnesstörningen alltid det symtom som dominerar sjukdomsbilden utan istället bland annat svårigheter att uppfatta tredimensionella aspekter och mental förlångsamning. Två av de 3 huvudkriterierna parkinsonism, synhallucinationer och fluktuationer ska finnas. Ett antal andra symtom kan också stödja diagnosen såsom psykotiska symtom (vanföreställningar, hörsel hallucinationer), fall, medvetanderubbningar och inte minst en uttalad överkänslighet för vanliga neuroleptika (antipsykotiska läkemedel). Senare års forskning talar också för att patienter med LBD ofta har störd drömsömn (REM-sömn), lågt och instabilt blodtryck samt får tidigt besvär med inkontinens.

Texten är uppdaterad 2011.
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=2837&pageversion=1

Av Elisabet Londos

*********************************************************************

Sjukdomsorsak

Lewy Body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den sjukliga förändring som kallas Lewy body i snart 100 år. En Lewy body (på svenska Lewy kropp) är en sfärisk struktur som innehåller protein och som också finns vid Parkinsons sjukdom. Den kan bara ses i mikroskop efter döden. Man vet inte exakt hur dessa förändringar hänger ihop med den successiva nedbrytning av nervceller som sker vid Lewy Body Demens. Vid Lewy Body demens startas nedbrytningen av nervceller i hjärnbarken, medan vid Parkinsons sjukdom börjar den i hjärnans centrala delar. På 1960-talet började japanska forskare uppmärksamma sambandet mellan förekomsten av Lewy body och demens. Ungefär 20 år senare var det flera forskargrupper runt om i världen som var för sig fann att det fanns personer som haft demens och som visade sig ha Lewy bodies i hjärnan när den undersöktes i samband med obduktion. Det var dock i England som forskarna mer metodiskt studerade personernas journaler för att försöka förstå om det fanns gemensamma symtom hos personer med Lewy bodies och demens.

Symtom

Sjukdomen börjar ofta smygande och utvecklas långsamt. Uppmärksamheten är vanligtvis nedsatt tidigt i förloppet. Det är samtidigt vanligt med synhallucinationer, svårigheter att räkna och uppfatta tredimensionella bilder. Minnesnedsättningen är inte så tydlig till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen. Omgivningen upplever det genom att personen inte klarar tidigare funktionsförmåga.


I sjukdomsbilden märks symtom som vid Parkinsons sjukdom (stelt och förlångsammat rörelsemönster, men sällan skakningar).

Typiskt är också att tillståndet kan växla snabbt (fluktuationer), så att personen ena stunden uppfattas som klar och alert för att i nästa förefalla förvirrad eller väldigt trött. En del personer drabbas av en försämrad blodtrycksreglering, som bland annat kan leda till fallolyckor. Överkänslighet mot antipsykotiska läkemedel, som används mot hallucinationer och vanföreställningar är vanligt.

Källa: http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=dementia_lewy_body_symptom&product=dementia


Intressant länk: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=11994


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0