Lewi Body demens är svårbehandlad

Det finns dock symtom som kan beskrivas

som specifika för denna sjukdom (LBD)  nämligen:

• Förmågan och uppmärksamheten varierar

över dagen

• Svimningar/blodtrycksfall kan förekomma

och i samband med det är det vanligare

med fall- och fallolyckor

• Sömnproblem med förvirring, mardrömmar

och hallucinationer och detta leder i sin tur

till ökad trötthet

Lewi Body Demens är mycket svårbehandlad

Lewy body demens
Är en mycket svårbehandlad form av demens. Patienten har parkinsonliknande besvär men tål dåligt mediciner mot Parkinson. Patienten har ofta också hallucinoser men tål dåligt behandling med neuroleptika.
Acetylkolinesterashämmare är basmedicineringen. Vid hallucinationer kan quetiapin eller klozapin kan prövas i mycket små doser. Till en början ges 6,26 mg resp 12,5 mg. Dessutom behandlas patienten med qetiapin 12,5 mg till natten.
Behandlingen av Lewy body demens bör hanteras av geriatriker med särskild erfarenhet av detta.

Vaskulär demens
Det saknas idag möjlighet till specifik, effektiv godkänd tablettbehandling av detta sjukdomstillstånd.

Frontotemporal demens
Även vid detta tillstånd saknas möjlighet till specifik tablettbehandling. Bensodiazepiner prövas vid uttalat överaktivt beteende. Neuroleptika fungerar dåligt.
I avsaknad på effektiva mediciner sätts focus vid behandlingen istället på omhändertagandet, inkl stöd och utbildning till patientens anhöriga.

Text: http://www.privatmedicin.se/medicinboken/aldrandets-sjukdomar/demens/
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0