Lewi Body demens

Lewi Body Demens

Lewy Body demens upptäcktes i slutet av 1980-talet. Forskare fann då mikroskopiskt små proteinansamlingar i obducerade hjärnor från patienter med demens. Ansamlingarna var inte okända, de kallas Lewykroppar (på engelska Lewy bodies) och förekommer även vid Parkinsons sjukdom.

Det nya var att Lewykropparna fanns i andra delar av hjärnan – i nervceller spridda både i hjärnbarken och -stammen – och hos patienter med demens. En granskning av journalerna visade att de obducerade personernas demenssymtom skilde sig en hel del från de som är typiska vid Alzheimers sjukdom.

Numera är Lewy Body demens en diagnos. Man räknar med att den står för 2–20 procent av samtliga demensfall. Den är sannolikt gravt underdiagnosticerad, det vill säga många har sjukdomen utan ha fått diagnosen


**********

Utredning och behandling

Diagnosen omfattar först och främst att personen uppfyller allmänna kriterier för demens d.v.s. att minnesstörning och andra intellektuella svårigheter, som tydligt påverkar arbetsförmåga och sociala aktiviteter.
 Dessutom skall minst två av tre följande symtom finnas med i sjukdomsbilden: stelhet (främsta kännetecknet), synhallucinationer och fluktuationer.
Ett antal andra symtom kan också stödja diagnosen. Det kan t ex vara andra psykotiska symtom (vanföreställningar, hörselhallucinationer), medvetanderubbningar och inte minst en uttalad överkänslighet för antipsykotiska läkemedel (neuroleptika).

Forskning talar också för att personer med Lewy Body demens ofta har störd drömsömn (REM-sömn), vilket yttrar sig i att de agerar ut sina drömmar, t ex rör sig mycket eller pratar i sömnen. Detta medför också försämrad återhämtning och dessa personer behöver ofta sova relativt mycket dagtid (> 2 timmar). De får ofta tidigt besvär med inkontinens samt ett lågt och instabilt blodtryck som kan vara orsaken till de relativt sett många fallolyckor som personer med Lewy Body demens råkar ut för.

Sjukdomsorsak

Lewy Body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den sjukliga förändring som kallas Lewy body i snart 100 år.
 En Lewy body (på svenska Lewy kropp) är en sfärisk struktur som innehåller protein och som också finns vid Parkinsons sjukdom. Den kan bara ses i mikroskop efter döden. Man vet inte exakt hur dessa förändringar hänger ihop med den successiva nedbrytning av nervceller som sker vid Lewy Body Demens.

Vid Lewy Body demens startas nedbrytningen av nervceller i hjärnbarken, medan vid Parkinsons sjukdom börjar den i hjärnans centrala delar. På 1960-talet började japanska forskare uppmärksamma sambandet mellan förekomsten av Lewy body och demens.

Ungefär 20 år senare var det flera forskargrupper runt om i världen som var för sig fann att det fanns personer som haft demens och som visade sig ha Lewy bodies i hjärnan när den undersöktes i samband med obduktion. Det var dock i England som forskarna mer metodiskt studerade personernas journaler för att försöka förstå om det fanns gemensamma symtom hos personer med Lewy bodies och demens.


Symtom


Sjukdomen börjar ofta smygande och utvecklas långsamt. Uppmärksamheten är vanligtvis nedsatt tidigt i förloppet. Det är samtidigt vanligt med synhallucinationer, svårigheter att räkna och uppfatta tredimensionella bilder. Minnesnedsättningen är inte så tydlig till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen.
 Omgivningen upplever det genom att personen inte klarar tidigare funktionsförmåga

I sjukdomsbilden märks symtom som vid Parkinsons sjukdom (stelt och förlångsammat rörelsemönster, men sällan skakningar).

 

Typiskt är också att tillståndet kan växla snabbt (fluktuationer), så att personen ena stunden uppfattas som klar och alert för att i nästa förefalla förvirrad eller väldigt trött. En del personer drabbas av en försämrad blodtrycksreglering, som bland annat kan leda till fallolyckor. Överkänslighet mot antipsykotiska läkemedel, som används mot hallucinationer och vanföreställningar är vanligt


Text från : http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=dementia_lewy_body_treatment&product=dementia


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0